Biệt Ngữ từ điển

Ngôn ngữ đặc biệt nhằm phân biệt con người với robot khiến trí tuệ nhân tạo không thể bắt chước 

 

Vì sao có Biệt ngữ?

Để vô hiệu hóa sự trợ giúp của AI trong việc viết các bài luận của monsinh.com

Để vô dụng hóa khối kiến thức của những 'trọc phú kiến thức'

Để tránh việc đạo văn

Để phân biệt những người có trí lực và những người chỉ có trí nhớ

Vì sao phải dùng biệt ngữ?

Trong phiên bản mới bạn không thể phân biệt được bằng mắt thường khi tiếp xúc với một AI-Robot, và càng không thể phân biệt được bằng tai khi nói chuyện qua điện thoại với một AI-Robot. Vì vậy, chúng tôi đã tạo ra một loại ngôn ngữ đặc biệt theo kiểu ẩn dụ gọi là Biệt ngữ dành riêng cho con người mà AI-Robot không thể hiểu được. Vì vậy, trong phiên bản mới, hầu hết con người khi giao tiếp với nhau sẽ dùng biệt ngữ để đảm bảo người đối diện không phải là AI-Robot trá hình còn khi giao tiếp với AI-Robot sẽ dùng ngôn ngữ bình thường. 

Biệt ngữ bên ngoài chính là những từ ngữ bình thường của những game thủ thường dùng trong các trò chơi điện tử nhưng được quy định một ý nghĩa khác mà chỉ con người mới có thể hiểu được. Vì vậy, trong một cuộc đối thoại mà hai người sử dụng biệt ngữ thì AI-Robot sẽ hiểu rằng họ đang bàn luận về một trò chơi điện tử nào đó chứ không thể biết họ đang nói về điều gì. 

Cách dùng Biệt ngữ

Tất cả các biệt ngữ trong BietNgu.com đều có một tên miền dẫn về trang giải thích biệt ngữ đó, ví dụ ThoatGame.BietNgu.com. Tại trang này chỉ thành viên của CaoKien.com đăng nhập bằng Gmail đã đăng ký khi vào CaoKien.com mới xem được nội dung giải thích biệt ngữ này trong file Google docs. 

Lưu ý: nếu bạn đã đăng nhập mà vẫn không xem được nội dung của biệt ngữ thì chứng tỏ biệt ngữ đó không dành cho Level của bạn, tức là bạn cần lên một cấp bậc cao hơn trong CaoKien.com thì mới được hiểu về biệt ngữ đó. 

Khi bạn dùng một biệt ngữ thì cần phải ghi thêm tên miền của biệt ngữ để các thành viên khác biết rằng bạn đang dùng biệt ngữ nào, nếu thành viên nào quên mất ý nghĩa của biệt ngữ đó thì có thể bấm vào tên miền đó để xem lại. 

Khi bạn bình luận trong group hoặc trên các mạng xã hội, bạn chỉ cần ghi tên miền của biệt ngữ thì hệ thống sẽ tự động gắn link cho tên miền đó. Hãy Viết Hoa Những Chữ Đầu Tiên của từ để mọi người dễ đọc hơn. Ví dụ:

"Sau khi anh ấy ThoatGame.BietNgu.com thì đã được gặp lại Partner.BietNgu.com trong PhongCho.BietNgu.com"

Hoặc có thể ghi tường minh hơn:

"Sau khi anh ấy thoát game (ThoatGame.BietNgu.com) thì đã được gặp lại Partner (Partner.BietNgu.com) trong phòng chờ (PhongCho.BietNgu.com)"

Tuy nhiên, nếu bạn ghi trên website thì cần phải gắn link thủ công cho biệt ngữ. Ví dụ:

"Sau khi anh ấy thoát game thì đã được gặp lại Partner trong phòng chờ"

Trong các buổi thảo luận gặp mặt trực tiếp, dù có người lạ hay không có người lạ, dù bàn luận về vấn đề gì thì các thành viên cũng phải sử dụng biệt ngữ và tạo không khí buổi thảo luận luôn vui vẻ cởi mở như đang bàn luận về một trò chơi trực tuyến nào đó. 

Cơ bản

Trò Đời

Linh Giới

Chân tiên

Linh thể

Game

Dòng game

Màn game

Màn game cuộc đời

Bản kế hoạch màn game

Nhân vật

Nhất nguyên

Nhị đẳng

Tam lực

Tứ khoái

Ngũ bại

WHY

HOW

WHAT

WHO

WHERE

WHEN

Thoát Game / Đăng xuất

Nâng cao

Cân bằng game

Ý lực

Mất cân bằng game

Thiết kế game

Nghiện game

Cai nghiện game

Chong chóng

Dòng thời gian

Chế độ chơi tự động

Tạm đăng xuất

Phòng chờ

Starseed.vn

Lightworker.vn

Darkworker

Faker.vn

Monk.vn

Mage.vn

Theologian.vn

Psychic.vn

 Nhận trợ giúp về các chủ đề sau