Biệt ngữ: "Cài đặt"

Link trích dẫn: 

CaiDat.BietNgu.com

Giải nghĩa

Cài đặt nghĩa gốc xuất phát từ việc cài đặt một phần mềm hoặc hệ điều hành cho máy tính

Biệt ngữ cài đặt khi được dùng cho con người ý muốn nói đến việc cài đặt hệ tư duy, cài đặt một kỹ năng mới cho một ai đó

 

 

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu khách truy cập của bạn vẫn còn thắc mắc, hãy cung cấp cho họ thông tin liên hệ hoặc một nguồn tài nguyên khác để tìm nguồn trợ giúp thêm.